KONTAKT PODACI

STEEL SECURITY DN021 d.o.o.

Adresa: Sokolska 24, 21238 Čurug

Telefoni: 021/6935050; 069/1834774; 062/8821415

Email: office@steelsecurity.rs

Matični broj: 21071579

PIB: 108808945

Žiro-račun: 340-11012203-66, Erste Bank A.D.- Novi Sad

KONTAKT FORMA

Vaše ime (obavezno)

Vaša mail adresa (obavezno)

Naslov

Vaša Poruka

NAŠ TIM

Generalni direktor: Jovan Sanković

Email: jovan.sankovic@steelsecurity.rs

Telefon: 069/1834774, 063/1010609

Direktor Menadžmenta Rizika: Slađana Sanković

Email: sladjana.sankovic@steelsecurity.rs

Rukovodioc službe FTO: Milivoj Laušev

Email: milivoj.lausev@steelsecurity.rs

Telefon: 063/1043474

Izvršni Direktor: Tomislav Vuković

Email: tomislav.vukovic@steelsecurity.rs

Telefon: 062/8821415

Menadžer Rizika: Radomir Sladojević

Email: radomir.sladojević@steelsecurity.rs

Telefon: 062/8821443

Menadžer Rizika: Lazar Savić

Email: lazar.savic@steelsecurity.rs

Telefon: 062/8821430

Menadžer Rizika: Una Ćulum

Email: una.culum@steelsecurity.rs

Telefon: 021/6935050

Poslovni Sekretar: Dragica Milošević

Email: dragica.milosevic@steelsecurity.rs

Telefon: 021/6935050

KAKO DO NAS